by Max Barry

Latest Forum Topics

The World

The world contains 170,288 nations in 22,174 regions.

Today's Featured Region: Flevoland

Population: 5 nations

Founder: The Very old Confederation of Superpower

Flevoland is een provincie in het midden van Nederland. Het is de jongste van de twaalf provincies en bestaat uit de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland,
alle ontstaan door drooglegging van delen van de voormalige Zuiderzee, met daarbinnen de voormalige eilanden Urk en Schokland.
Flevoland wordt in het uiterste noorden begrensd door Friesland, in het noordoosten door Overijssel en in het westen door het Markermeer en het IJsselmeer. In het zuidoosten grenst de provincie aan Gelderland,
in het zuiden aan Utrecht en Noord-Holland.

Today's World Census Report

The Most Authoritarian in the World

World Census staff loitered innocuously in various public areas and recorded the length of time that passed before they were approached by dark-suited officials.

NationWA CategoryMotto
99,711.The Solidarity Resistance of WyndwardLeft-Leaning College State“Make it happen.”
99,712.The Protectorate of FininvestCapitalist Paradise“SocietÓ per Azioni Di Silvio”
99,713.The Kingdom of SonovokaInoffensive Centrist Democracy“Peace, Prosperity, Pride”
99,714.The Masonic Lodge of Propaganda DueInoffensive Centrist Democracy“P2”
99,715.The Holy Empire of Imperii TerraeCapitalist Paradise“Gloria crederetur genesim habere imperatoriam”
99,716.The Colony of KharmarkaScandinavian Liberal Paradise“Live the Never”
99,717.The THE ENTITY of UKIMAR RBONInoffensive Centrist Democracy“ET KIL TER METEU”
99,718.The Most Serene Republic of HyaleDemocratic Socialists“Tempore quaeque suo qui facit, ille sapit.”
99,719.The Republic of SPDInoffensive Centrist Democracy“Spd”
99,720.The Human-Grey Hybrid Movement of Benevolent 86Left-wing Utopia“We're telling you the future of your planet is at stake”
«12. . .9,9699,9709,9719,9729,9739,9749,975. . .17,02917,030»

Currently online: 3,611 nations.

World Activity


More...