by Max Barry

Latest Forum Topics

The World

The world contains 170,953 nations in 22,204 regions.

Today's Featured Region: Flevoland

Population: 13 nations

Founder: The Very old Confederation of Superpower

Flevoland is een provincie in het midden van Nederland. Het is de jongste van de twaalf provincies en bestaat uit de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland,
alle ontstaan door drooglegging van delen van de voormalige Zuiderzee, met daarbinnen de voormalige eilanden Urk en Schokland.
Flevoland wordt in het uiterste noorden begrensd door Friesland, in het noordoosten door Overijssel en in het westen door het Markermeer en het IJsselmeer. In het zuidoosten grenst de provincie aan Gelderland,
in het zuiden aan Utrecht en Noord-Holland.

Today's World Census Report

The Most Authoritarian in the World

World Census staff loitered innocuously in various public areas and recorded the length of time that passed before they were approached by dark-suited officials.

NationWA CategoryMotto
97,991.The Democratic Republic of PartheoniaInoffensive Centrist Democracy“Invenimus scientiam, in robore”
97,992.The Kingdom of GravidoskroCapitalist Paradise“Heil our immaculate motherland”
97,993.The Democratic Republic of Ter Fand AnisInoffensive Centrist Democracy“Good good study day day up”
97,994.The Republic of AquantachNew York Times Democracy“Ambulamus”
97,995.The United States of South DemonandInoffensive Centrist Democracy“Peace and Justice”
97,996.The Most Serene Republic of MountgeekInoffensive Centrist Democracy“Twirling Toward Freedom”
97,997.The Armed Republic of NorllynInoffensive Centrist Democracy“Kill, die, kill”
97,998.The Democratic Republic of ArcintelligaInoffensive Centrist Democracy“Peace and Power”
97,999.The Holy Empire of LexantiumInoffensive Centrist Democracy“Endure and overcome”
98,000.The Dominion of NairintraeLeft-wing Utopia“May The Spirits Guide Us”
«12. . .9,7979,7989,7999,8009,8019,8029,803. . .17,09517,096»

Currently online: 6,533 nations.

World Activity


More...