by Max Barry

Latest Forum Topics

The World

The world contains 170,200 nations in 22,173 regions.

Today's Featured Region: Flevoland

Population: 5 nations

Founder: The Very old Confederation of Superpower

Flevoland is een provincie in het midden van Nederland. Het is de jongste van de twaalf provincies en bestaat uit de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland,
alle ontstaan door drooglegging van delen van de voormalige Zuiderzee, met daarbinnen de voormalige eilanden Urk en Schokland.
Flevoland wordt in het uiterste noorden begrensd door Friesland, in het noordoosten door Overijssel en in het westen door het Markermeer en het IJsselmeer. In het zuidoosten grenst de provincie aan Gelderland,
in het zuiden aan Utrecht en Noord-Holland.

Today's World Census Report

The Most Authoritarian in the World

World Census staff loitered innocuously in various public areas and recorded the length of time that passed before they were approached by dark-suited officials.

NationWA CategoryMotto
100,101.The United States of President Lyndon Baines JohnsonCapitalist Paradise“I seldom think of politics more than 18 hours a day”
100,102.The Dominion of Falk-ReathInoffensive Centrist Democracy“Don't let your memes be dreams”
100,103.The Existence Monopoly of KuronizumuCompulsory Consumerist State“|Military|Science|Consumer|”
100,104.The Republic of ExtaeriaInoffensive Centrist Democracy“ALIENS!”
100,105.The Dominion of SliskayLibertarian Police State“I know, I know, sometimes I impress even myself.”
100,106.The United Kingdom of Reo appleInoffensive Centrist Democracy“Freedom”
100,107.The Republic of TroscovoNew York Times Democracy“Asdf”
100,108.The Republic of ThrindelNew York Times Democracy“United we stand”
100,109.The Most Serene Republic of West LavishadLiberal Democratic Socialists“C'mon guys, share with us! You're being shellfish!”
100,110.The United Socialist States of EssteriaInoffensive Centrist Democracy“Look at all this freedom!”
«12. . .10,00810,00910,01010,01110,01210,01310,014. . .17,01917,020»

Currently online: 4,115 nations.

World Activity


More...