by Max Barry

Latest Forum Topics

Advertisement

5

DispatchMetaReference

by The Federacija of Nova Dalmacija. . 54 reads.

Imena Zemľi Rade Umelich Jezikó na Dalmatinskom

Aenglide - Federacija Anglidija

-Astoria- - Republika Astorija / Astorija

Auruna - Aurunska federacijska republika / Aurunska

Braussland - Brauska republika / Brauska

Czisra - Čiserska republika / Čiserska

Endarria - Endarijsko dvuchmočnarstvo / Endarija

Fontcollina - Republika Fonkolija / Fonkolija

Ivory Coasts - Carstvo Obal Slonovine / Obali Slonovine

Ixilland - Sajedinene države Iksije / Iksija

Jusaprikun - Džusapristansko sultanstvo / Džusapristan

Kowani - Saveznicke države Kovanije / Kovanija

Kuerhyedeenistan - Kuerijska slobodna država / Kuerija

Kuyonne - Kujonska federacija / Kujonska

Lojbangladesh - Saveznicke države Ložbangladeša / Ložbangladeš

Lorellis - Sajedinene republike Lorelije / Lorelija

Lower Alterac - Ňižan Alterak

Lukingbridgard - Lukinbricko majkovodžestvo / Lukinbkicko

Mafcadia - Republika Mafkadija / Mafkadija

Masinian Islands - Kneževina Masinskich otokó / Masinski otoci

Navence - Navenska Republika / Navenska

Ngapeuku - Nagapeucko Kraľovstvo / Nagapeuku

Nordscandinavia - Severoškandinavejska republika / Severna Škandinavija

Northern kuerhyedeenistan - Republika Severne Kuerije / Severna Kuerija

Nova Dalmacija - Federacija Nove Dalmacije / Nova Dalmacija

Pyompyam - Ľudovodemokratička republika Pjompjam / Pjompjam

Richtlant - Pravicka republika / Pravicka

Saskovia - Saskovsko kraľovstvo / Saskovsko

Scando-baltica - Škandobalcko sajedineno kraľovstvo / Škandobalcko

Tungustan - Ľudova republika Tungustan / Tungustan

Upper Alterac - Velikovojvoctvo Gornoho Alteraka / Goran Alterak

Valkyrie Sprak - Valkirska republika / Valkirska

Vierneina - Vjernejska republika / Vjernejska

RawReport