Wales RMB

WA Delegate: None.

Founder: The Republic of Oroduin

World Factbook Entry

Wales, land of megaliths, rolling hills, odd farmers, and true Celtic peoples.

Wales is in alliance with Cymru.
Long live the Welsh!
Iechyd da i'r Cymraeg!

Warning! Biohazard

Infection Rate: 99.6% (9.48 billion infected, 36 million survivors)

Cure Status: Research begun

Infection Status: 54.7 Catastrophic

Embassies: Cymru.

Tags: Casual and Minuscule.

Wales contains 2 nations.

ActivityHistoryAdministration

Today's World Census Report

The Largest Manufacturing Sector in Wales

As a region, Wales is ranked 16,224th in the world for Largest Manufacturing Sector.

#NationWA CategoryMotto
1.The Dominion of SpedroInoffensive Centrist Democracy“Leave my monkies.”
2.The Most Serene Consensus of Astral RomanceDemocratic Socialists“Do what you want as long as you do what I say”

Regional Happenings

More...

Wales Regional Message Board

@The Federation of New Dictator of Russia
Yn y Gogledd (haha ia), treiglo sy'n cael ei ddefnyddio. Y ffordd cywir ydi hynna hefyd :)

Pam ti'n galw dy hyn yn Brydeinig? :/ O, a "dw i" ydi hi. Dau air :)

@The Green Land of Pesda
Hi ;)

Wel "Rydw i" ydi'r gair i fod, ond mae pobl yn deud "dwi," a mae hi'n dda sillafu'r peth fel na. Ha ha ha ha ha.

New dictator of russia

2 years 253 days ago

Dwi'n parchur iaith ar diwylliant cymraeg. Ond fel gwlad Rhan o Prydain ydy o. Fydd ai byth yn galw fy hyn yn Cymro. Dwi'n Prydeinwyr sy'n siarad Cymraeg.

New dictator of russia

2 years 253 days ago

Even though my prefered language is English but does gen i ddim problem hefo Cymraeg.

@The Green Land of Pesda
Haha ma' hynna'n wir, de, ond iaith ffurfiol 'di hynna, de? :)

@The Federation of New Dictator of Russia
Wel, ma hynna'n afiach, sori :/ Anyway, dw i'm isio offendio chdi... just barn fi :P

Wel y pwynt ydi mai iaith ffurfiol ydi "dw i."
:)
Ha ha ha.

@The Green Land of Pesda
Um, na. Dw i sy'n anffurfiol, rydw i sy'n ffurfiol.

Mae "dw i" yn anffurfiol, ond mae "dwi" yn llai ffurfiol.

Ma "dwi" yn anghywir, nid anffurfiol.

Ble mae'r bywyd? Mae fel angladd 'ma!

Forum View

by Max Barry

Latest Forum Topics