Apartheid South Africa RMB

WA Delegate: None.

Founder: The Boerewors Laager of Conservative Apartheid

BoardActivity History Admin Rank

Lowest Overall Tax Burden: 273rd Most Politically Apathetic Citizens: 438th Largest Arms Manufacturing Sector: 523rd+19
Largest Manufacturing Sector: 604th Largest Automobile Manufacturing Sector: 649th Rudest Citizens: 682nd Fattest Citizens: 844th Largest Timber Woodchipping Industry: 859th Largest Gambling Industry: 916th Highest Unexpected Death Rate: 931st Most Devout: 946th Most Avoided: 1,090th Largest Mining Sector: 1,124th Highest Wealthy Incomes: 1,144th Largest Retail Industry: 1,149th Most Ignorant Citizens: 1,215th Most Corrupt Governments: 1,367th Largest Furniture Restoration Industry: 1,397th Most Conservative: 1,469th Most Armed: 1,583rd Highest Average Incomes: 1,699th Largest Insurance Industry: 1,756th
World Factbook Entry

The white giant of a Dark Continent, damned root and branch for achieving by far the greatest accomplishments in Africa on all sectors of living standards, education, medical care, and other amenities for its people.

Faced with revolution in the streets, strikes, civil unrest and the rampant terrorism practised by Nelson Mandela's African National Congress (ANC), the old South Africa capitulated on 27 April, 1994.

If the land had prospered, created jobs and grown strong,
We would have to concede, that the battle had been wrong.
Now we know for what we fought was just and right,
'Cause the people are in such a terrible plight.

Embassies: Right to Life, League of Christian Nations, Union of Nationalists, Elite Region Of Global Command, and Zuid Afrika.

Tags: Conservative, Capitalist, Minuscule, and Anti-Communist.

Apartheid South Africa contains 5 nations, the 2,700th most in the world.

Today's World Census Report

The Largest Gambling Industry in Apartheid South Africa

The World Census tailed known underworld figures in order to determine which nations have the largest gambling industries.

As a region, Apartheid South Africa is ranked 916th in the world for Largest Gambling Industry.

NationWA CategoryMotto
1.The Armed Republic of VoortrekRight-wing Utopia“Pax quśritur bello!”
2.The Union of South Africa and RhodesiaMoralistic Democracy“We will not crawl on our knees”
3.The Republic of Trans-OrangiaInoffensive Centrist Democracy“God, Volk, Vaderland”
4.The Boerewors Laager of Conservative ApartheidMoralistic Democracy“Ex Unitate Vires”
5.The Dictatorship of German AfrikaIron Fist Consumerists“Unity, Discipline, Work”

Regional Happenings

More...

Apartheid South Africa Regional Message Board

Verwoerdburg

Algemene kwessies soos wat is die beste manier om ekonomies stabiel te wees

Verwoerdburg

En ek wil graag met die wat n meer liberale siening het t.o.v ekonomiese en sosiale kwessies regstel

Karamdja

Verwoerdburg wrote:Algemene kwessies soos wat is die beste manier om ekonomies stabiel te wees

Wel, ekonomiese stabiliteit is nie so belangrik soos persoonlike vryheid en die selfstandigheid van die plattelandse volk nie. Dit sal tot 'n voordelige ekonomiese stase beslis lei, met dien verstande dat die belange van die boere verdedig sal word.

Verwoerdburg

Konserwatiewe apartheid suid afrika hoe beplan jy om ons streek vorentoe te neem en n nuwe plan van aksie in te huldig om die reinheid en volksidentiteit te beskerm en bevorder

Verwoerdburg wrote:Konserwatiewe apartheid suid afrika hoe beplan jy om ons streek vorentoe te neem en n nuwe plan van aksie in te huldig om die reinheid en volksidentiteit te beskerm en bevorder


Sluit aan by die stryd vir boerevryheid. Die stryd teen die Rooi Gevaar in die naam van ons Suid Afrika. Die stryd teen The Red Fleet en North Korea. Die stryd teen NS KOMMUNISME!!

Laas jaar, op Februarie 1, het Rooi Vloot Apartheid Suid Afrika binnegeval. Dit beteken dat die twee magte, ASA en die NS kommuniste, nou in 'n staat van OORLOG is.

En nou is daar oorlog.

Verwoerdburg

Jy moet vir my net inlig hoe ek ons volk kan beskerm en hoe ons die rooigevaar kan netraliseer

Conservative Apartheid

Verwoerdburg

Neutraliseer

Post self-deleted by Conservative Apartheid.

Post self-deleted by Conservative Apartheid.

Enige mense nog hier?

Forum View

by Max Barry

Latest Forum Topics