Altrania RMB

WA Delegate: None.

Founder: Rossiyan union

BoardActivity History Admin

World Factbook Entry

Hello, welcome to the region of Altrania!
We're a small Dutch community but we don't mind talking English. Feel free to join!

Founder: Rossiyan union

We where recently conquered by the Black Raiders so we made a board of shame for the nations who conquered us:

Dark paladin
Ierernoews


 1. 2

  History overview

  FactbookHistory by Rossiyan union . 174 reads.

Embassies: Nederland.

Tags: Democratic, Sports, Capitalist, Communist, Social, Industrial, Free Trade, Socialist, Founderless, Minuscule, and World Assembly.

Altrania contains 5 nations, the 2,478th most in the world.

Today's World Census Report

The Highest Average Tax Rates in Altrania

Although some nations have similar tax rates for all citizens and others tax the rich much more heavily than the poor, the following provides a rough guide to the most taxing governments.

As a region, Altrania is ranked 1,049th in the world for Highest Average Tax Rates.

#NationWA CategoryMotto
1.The Dictatorship of A Winter NightFather Knows Best State“He was a wise man who invented beer.”
2.The United Tribes Monarchy of Ibo-BiafraInoffensive Centrist Democracy“MAINTAIN.”
3.The Kingdom of DiyarbakirPsychotic Dictatorship“Diyarbakir”
4.The Anomaly of Victoria INew York Times Democracy“Get up!”
5.The Colony of Ibo-KaapInoffensive Centrist Democracy“Diefent de Identť AltranŪś”

Regional Happenings

More...

Altrania Regional Message Board

Post self-deleted by Ibo-fdepot.

Post self-deleted by Ibo-fdepot.

Ibo-fdepot

The suprise attack in altranopolis caused the fall of Altrania. Ibo-biafra immediately mobilized the army
"We will not let it by this" was the word of babacar III of ibo-biafra.

Rossiyan union

We can't allow this to happen, Altrania to the Altranians!

Ibo-fdepot

We praise the Rossiyan army for the recapture of the regional capital! We'll hold the Dark paladin and Ierernoews in detention. Their punishment will be hard.
Ibo-biafra sent more defensive military units to Altrania

Post self-deleted by Ibo-fdepot.

Yoyoyo land

jiw nebbeh nee ewuein eigiler! jiw nelluz neeredei nerekeb tot teh emsÔoy!

Rossiyan union

Ibo-fdepot

Ibo-Biafra meld dat de terugkeer van de landelijke ministers en de koninklijke familie naar Altrania voorlopig niet aan de orde is.
Er zal voor elke stam/stad een eigen stamhoofd/gouverneur komen. Omdat de regering op dit moment geen gezag heeft zal elke stam/stad voorlopig volledig zelfstandig zijn. Dit zal tot de terugkeer van het landelijk gezag zijn.

Rossiyan union

Rossiyan union

*UPDATE*

I posted my history overview as dispatch to Altrania. But I want to change it from my history overview into our Altranian history overview.
I updated it already mostly to the current Altranian history's (like the one's of United weerribben and The United Tribes Monarchy of Ibo-Biafra) but if you want something eddited or posted in, just let me know! :)

Rossiyan union

Rossisch Nationaal Dagblad

Nieuw-Rossopolis-Over iets minder dan een maand zullen de eerste regionale verkiezingen van Tropocotia plaatsvinden. De participerende partijen maken zich er klaar voor en zijn al voluit aan het propageren waarom er op hun gestemd moet worden. Daarentegen is niet alles goed en wel als in het Rossische vasteland veel zorgen wordt gemaakt over de uitkomst van de verkiezingen.

"Veel rechst-radicalen en streng gelovigen zijn naar Tropocotia verhuist omdat ze in Rossiya geen voet hebben om op te staan." verteld Tijn Janssen, de president en vertegenwoordiger van Dastan. "Nu ze in de meerderheid zijn in Tropocotia, zullen ze nu meer te zeggen hebben over hun eigen politiek, maar ook de Rossische en zelfs Altranische politiek terwijl dit geen correcte afspiegeling is van de Rossische politieke voorkeuren."
De participerende partijen zullen zijn:

 • De RTP (Rosschisch Tropocotische partij)

  [img]http://i.imgur.com/Hix3OGq.png[/img]


  De RTP is een tak van de Rossische Partij die opkomt voor een zo'n sterk mogelijke band tussen Tropocotia en Rossiya en het verdedigen van de Tropocotische belangen in de Rossische regering. Ze zijn links van het midden en progressief.
 • De TEP (Tropocotische Eenheidspartij)

  [img]http://i.imgur.com/GvQHYqZ.png[/img]


  De TEP komt voornamelijk op voor de in de minderheid inheemse Tropocotische bevolking en heeft als doel een samenleving te creŽren waarin zowel de Rossische TropoctiŽrs als de inheemse TropocotiŽrs gelijk zijn. Ook komen ze op voor het beschermen van de Tropoctische natuur. De TEP is net zoals de RTP links van het midden en progressief.
 • De NLP (Nationaal Liberale Partij)

  [img]http://i.imgur.com/q7bU80q.png[/img]


  De NLP is voorstander van een zo snel mogelijk Tropocotische onafhankelijkheid en vindt dat Tropoctia alleen door de etnisch afkomstige Rossen geregeerd mag worden. Ze komen ook op voor een Rossisch Tropocotische cultuur waarin de Rossische belangen en geloof niet verloren gaan. Ze zijn zeer rechts en conservatief.
 • De THP (Tropocotisch Hellenistische Partij)

  [img]http://i.imgur.com/W1XGo2N.png[/img]


  De THP is een tak van de Rossisch Hellenistische Partij. Ze komen op voor het Hellenistische geloof en vinden dat de wetten en sociale regels naar het geloof moeten worden aangepast. Ondanks dat de RHP de Modern Hellenistische waarde aannam, neemt de THP de Klassiek Hellenistische waarde aan. Ze vinden ook dat de Rossen in Tropocotia boven de inheemse bevolking staat en dat de inheemse alleen gelijk behandeld kunnen worden als ze het Hellenistische geloof aannemen. De THP ligt in het midden maar is sterk conservatief.
 • De TSP (Tropocotische Socialistische Partij)

  [img]http://imgur.com/fopr7yo[/img]


  De meest linkse partij in deze verkiezingen. Ze komen op voor de arbeidersklasse en vinden dat iedereen gelijk behandeld moeten worden, dus ook de inheemse TropocotiŽrs. Ze willen dat Tropocotia zo lang mogelijk deel van de RU uitmaakt zodat zowel Rossiya als Tropocotia elkaar kunnen ondersteunen. De TSP is links-progressief.

  Voordeel van de verkiezingen is dat Tropocotia eindelijk een regionaal bestuur krijgt en dus zelf regionale beslissingen kunnen nemen die tot nu toe door de regering in Rossopolis werden genomen. Het eerste besluit dat de nieuwe regionale regering gaat nemen is wat de hoofdstad van Rossisch Tropocotia gaat worden. Partijen als de RTP en TSP zijn voorstander van de stad Slotboom als hoofdstad te nemen om een sterkere band met Rossiya te krijgen, terwijl de NLP en TEP liever Nieuw-Rossopolis of Yeniya als hoofdstad zien.
  Op 20 maart zullen er in Tropocotia twee verschillende verkiezingen gehouden worden: de parlements verkiezingen die de zetelverdeling van het regionale parlement zullen verdelen en de presidentsverkiezingen waarbij een vertegenwoordiger voor Tropocotia in de Rossische nationale regering zal worden verkozen. Het is die laatste waar de meeste Altraanse en Rossische politici zorgen over maken omdat deze regionale president directe invloed zal hebben over zowel binnelandse als buitenlandse besluiten.
  Het is dus afwachten wat de inmiddels 850.000 inwoners van Tropocotia zullen beslissen op 20 maart...

Forum View

by Max Barry

Latest Forum Topics